אני מח0פשת לקבל סרטונים במייל, מי שיכול לשלוח לי אני יודה לו 088088abc@gmail.com